Vanaf vrijdagavond 20u tot en met maandagmorgen 08u en ook op feestdagen kan je voor medische hulp steeds terecht op de HUISARTSENWACHTPOST REGIO TURNHOUT. Deze bevindt zich op de Campus Blairon, Steenweg op Gierle te Turnhout. Telefoonnummer: 014/410.410.