Vanaf vrijdagavond 18:00 u tot en met maandagmorgen 08:00 u en ook op feestdagen kan je voor medische hulp steeds terecht op de HUISARTSENWACHTPOST REGIO TURNHOUT. Deze bevindt zich op de Campus Blairon, Steenweg op Gierle te Turnhout. Telefoonnummer: 014/410.410. Gelieve wel steeds eerst telefonisch contact op te nemen. Alle raadpegingen en huisbezoeken verlopen na afspraak!!!